Izdanja 2005-2010 godine

Zaštita materijala 2006

BROJ 1   MILAN M. ANTONIJEVIĆ, SNEŽANA M. MILIĆ, SNEŽANA M. ŠERBULA I GROZDANKA D. BOGDANOVIĆ Originalni naučni rad [PDF] UDC: Anodno ponašanje mesinga Cu37Zn u baznoj sredini u prisustvu hloridnih jona i benzotriazola U ovom radu su vršena istraživanja u cilju određivanja korozionog ponašanja mesinga Cu37Zn, u rastvoru natrijum-tetraborata, na pH=10.0, sa dodavanjem hloridnih jona …

Zaštita materijala 2007

BROJ 1 N. D. NIKOLIĆ, K. I. POPOV, LJ. J. PAVLOVIĆ, M. G. PAVLOVIĆ Scientific paper [PDF] UDC:669.337.142:620.179.11.191.3/.4=20 New method of the determination of specific surface of copper obtained by the electrodeposition The specific surface of electrodeposited copper was determined using recently proposed way for the estimation of the real surface area of metal deposits. The …

Zaštita materijala 2008

BROJ 1   M. M. ANTONIJEVIĆ, M. RADOVANOVIĆ Pregledni rad [PDF] UDC:620.193.4:669.018=861 Uloga legirajućih elementa i nekih organskih inhibitora na koroziju mesinga U radu su prikazani uticaji legirajućih elemenata (arsen, aluminijum, kalaj, fosfor, olovo, antimon, bor), koji se dodaju u mesing u malim količinama, na koroziju te legure. Pored toga, uticaj nekih organskih jedinjenja, prvenstveno azola …

Zaštita materijala 2009

Broj 1 A.S.FOUDA*,W.M. ABO-ELMEATY and H.M.EL-ABBASY Scientific paper [PDF] UDC:620.193.4.197.3=20 Inhibitive action of some 3-thiazinonyl-bicyclo[4.2.0] octene-carboxylate derivatives drugs on the corrosion of SS type 304 in 1M HCl solution The effect of 3-Thiazinonyl-bicyclo[4.2.0]octene-carboxylate derivatives drugs on the corrosion behavior of 304 stainless steel in 1.0 M hydrochloric acid solution as corrosive medium has been investigated using …

Zaštita materijala 2010

BROJ 1 M.CENOUI1, I. HIMER1, R. TOUIR1, M. EBN TOUHAMI1 A. DERMAJ1, N. HAJJAJI1, H. EL KAFSSAOUI2 Scientific paper[PDF] UDC:620.197.3:669.12/.13 Synergistic influence of molybdate ions on the inhibition of corrosion and scale of ordinary steel in cooling water system by new organic compound This work was carried out to study the inhibition of corrosion of …

Zaštita materijala 2005

BROJ 1   NEBOJŠA NIKOLIĆ Originalni naučni rad [PDF] UDC:620.18:621.793=861 Analiza morfologija elektrohemijski dobijenih magnetnih nanokontakta i njihova magnetorezistencija Izvod U radu su analizirane morfologije elektrohemijski dobijenih nanokontakata gvožđe – gvožđe, kobalt – kobalt i Ni81Fe19 – Ni81Fe19 (permaloj – permaloj). Dobijeni nanokontakti pokazuju visoke vrednosti balističke magnetorezistencije. Pokazano je da nije moguće uspostaviti vezu …