↑ Return to Brojevi časopisa

Izdanja 2019. godine

Zaštita materijala 1. 2019

  Abdel Aziz Fouda*1, Salah Mohmed Rashwan2, Mona Abdelfatah1 1El-Mansoura University, Department of Chemistry, Faculty of Science, El-Mansoura-35516, Egypt, 2Suez Canal University, Department of Chemistry, Faculty of Science, Ismailia,  Egypt Scientific paper ISSN 0351-9465, E-ISSN 2466-2585 UDC:620.197.3 doi: 10.5937/zasmat1901003F Zastita Materijala 60 (1) 3 – 17  (2019) Corrosion Inhibition of stainless steel 304 in hydrochloric …

View page »

Zaštita materijala 2. 2019

View page »

Zaštita materijala 3. 2019

View page »

Zaštita materijala 4. 2019

View page »