↑ Return to O nama

Istorijat

ISTORIJAT INŽENJERSKOG DRUŠTVA ZA KOROZIJU

Inženjersko društvo za koroziju, koji je pravni naslednik Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije i Crne Gore, je društveno stručna organizacija koja je član Saveza inženjera i tehničara Srbije. Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije, kako se prvobitno zvalo Inženjersko društvo za koroziju, početke svog delovanja je imao još 1952. godine preko Komisije za zaštitu od korozije. Ova komisija je postojala u okviru Društva hemičara i tehnologa DIT-a , mada se neki koreni iz zaštite od korozije pominju i pre drugog svetskog rata. Inicijatori za oformljenje ove Komisije bili su dr.inž Frano Podbrežnik, prof.dr Blažon, prof.dr Milan Pajević i Sveta Živanović. Komisija je imala 15 aktivnih članova i radila je u tri potkomisije.

Januara 1953. godine ova Komisija prerasta u Centar za zaštitu od korozije sa osnovnim zadatkom da radi na antikorozionoj zaštiti svih materijala, uređaja, opreme i instalacija. Već u prvoj godini postojanja ovaj Centar je obrazovao svoju servisnu radionicu za fosfatiranje i pristupio izdavanju svojih stručnih publikacija.

Dalji rad Centra, do svog prerastanja u Društvo a kasnije u Savez, odvijao se u komisijama i servisnim radionicama preko kojih se intenzivno radilo na održavanju raznih kurseva i predavanja iz oblasti korozije materijala i zaštite od nje a, takođe, i na izradi projekata za korozionu zaštitu raznih objekata i opreme za mnoga preduzeća.

Osmog maja 1954. godine Centar za zaštitu od korozije prerasta u Društvo za zaštitu materijala FNRJ, što se smatra danom njegovog osnivanja. Prvi predsednik Upravnog odbora Društva za zaštitu materijala FNRJ bio je prof. Blagojević a prvi predsednik Izvršnog odbora bio je prof.dr Miroslav Karšulin.

Nakon osnivanja Društvo formira svoju Centralnu laboratoriju za zaštitu od korozije, koje kasnije prerasta u dve društvene firme: Zavod za zaštitu materijala i preduzeće ”Antikor ”, koja se bave proizvodnjom sredstava za zaštitu od korozije i preparata za termičku obradu i izvođenje radova na zaštiti objekata od korozije. Takođe, Društvo nastavlja dalji uspešan rad na izdavačkoj delatnosti štampanjem popularnih publikacija i raznih stručnih knjiga. Društvo uspešno organizuje razne seminare, predavanja i kurseve na kojima obučava inženjere i tehničare raznih struka o posledicama korozije i mogućnostima zaštite od nje. Razvija se intenzivna saradnja sa privrednim organizacijama na teritoriji cele Jugoslavije.

U toku 1955. godine donosi se odluka o organizovanju konferencije pod nazivom ”Korozija i zaštita materijala”, koja će se od tada tradicionalno održavati svake treće godine. Prva Konferencija pod tim naslovom održana je u Beogradu 1956. godine, a jubilarna 20. Konferencija održana je 2006. godine u Podgorici. Ovom jubilarnom Konferencijom završeno je jedno poglavlje u postojanju Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije odnosno, Srbije i Crne Gore.  Kroz ova Savetovanja prošlo je više desetina hiljada inženjera i tehničara  koji su dali značajan doprinos podizanju ugleda  ovom Savetovanju među strukom u zemlji i inostranstvu.

SVEČANO OTVARANJE JEDNOG SAVETOVANJA

SVEČANO OTVARANJE JEDNOG SAVETOVANJA

RADNI DEO JEDNOG SAVETOVANJA

RADNI DEO JEDNOG SAVETOVANJA

DRUŽENJE UČESNIKA POSLE RADNOG DELA SAVETOVANJA

DRUŽENJE UČESNIKA POSLE RADNOG DELA SAVETOVANJA

Stručni rad Saveza odvijao se i odvija se i danas preko Komisija za: metalne i konverzione prevlake, organske prevlake, zaštitu od požara, koroziju i zaštitu u industriji, zaštitu građevinskih objekata, zaštitu drveta, zaštitu životne sredine. Članovi Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije odnosno, Inženjerskog društva za koroziju imali su velikog udela u razvoju privrede učestvujući u raznim komisijama i odborima gde su donošeni razni propisi, uredbe i standardi iz oblasti zaštite materijala. Članovi ovog društva uradili su veliki broj projekata i elaborata za razna preduzeća u kojima su rešavali probleme iz prakse. Bili su uključeni u podizanju velikog broja fabrika i preduzeća, razvijanju i primeni raznih tehnologija i postupaka i puštanju u rad novih postrojenja i uređaja.

U poslednjih dvadesetak godina Inženjersko društvo za koroziju  i njegovi članovi imali su veoma teške trenutke u svom radu. Zahvaljujući upornosti  članova i dobroj organizaciji društvo je uspelo da prebrodi kritične trenutke postojanja uzrokovane dešavanjima u društvu i gubitkom stabilnih izvora finansiranja. Stalna saradnja sa SITS-om i  Savezom inženjera i tehničara za zaštitu materijala Srbije i veća angažovanost članova, doveli su do toga da su pronađeni novi oblici delovanja i sigurniji načini finansiranja.

Savez inženjera za zaštitu materijala Jugoslavije – Inženjersko društvo za koroziju veliki značaj u svom radu pridaje međunarodnoj saradnji. SITZAMJ se odmah po osnivanju, 1954. godine, uključio u međunarodnu saradnju. Već 1956. godine Savez je kao član-osnivač učestvovao u formiranju Evropske federacije za koroziju, EFC, koja danas broji 29 članova iz 24 zemalja.

IN MEMORIAM

U okviru godina postojanja i delovanja Saveza inženjera za zaštitu materijala Jugoslavije, a danas  Inženjerskog društva za koroziju, veliki doprinos postojanju i radu Saveza je dao naš veliki korozionista, stučnjak iz oblasti korozije i učitelj mnogih generacija studenata Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu profesor Sreten Mladenović.

Prof.dr SRETЕN MLADENOVIĆ ( 1924 – 2004 )

Prof.dr SRETЕN MLADENOVIĆ
( 1924 – 2004 )

Današnje postojanje Inženjerskog društva za koroziju, čiji je predsednik bio od 1991-2001.godine, i redovno izlaženje časopisa “Zaštita materijala“ (glavni i odgovorni urednik od 1981-2002. godine), u najvećoj meri se vezuje za lično angažovanje i entuzijazam profesora Mladenovića. Bio je pun ljubavi i prema saradnicima i prema poslu kojim se bavio i željan da svoje znanje i umeće podari novim generacijama studenata i stručnjaka u rešavanju problema iz korozije, kojih je svuda oko nas.