Return to Časopis Zaštita materijala

O časopisu

Zaštita materijala (ZM) je besplatan časopis otvorenog pristupa koji objavljuje originalne naučne radove, revijalne radove i radove sa konferencija koji nisu ranije objavljeni.

Izdavač časopisa, Inženjersko društvo za koroziju Republike Srbije počeo je sa radom daleke 1953. godine, kao deo Centra za zaštitu od korozije u okviru Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije. Iste godine, Društvo je pokrenulo časopis Zaštita materijala, koji i danas aktivno izlazi. Pridružite se bezbrojnim čitaocima koji su imali koristi od njegovog zanimljivog naučnog sadržaja!

Aims & Scope

Zaštita materijala je recenzirani časopis koji sadrži radove o originalnom eksperimentalnom ili teorijskom istraživanju i značajno unapređuju razumevanje u oblastima korozije i zaštite materijala, zaštite životne sredine, ekološkog inženjerstva i tehnologija, inženjerstva materijala (keramika, polimeri, kompoziti; biomaterijali, materijali za skladištenje i konverziju energije, itd.); nanomaterijala i nanotehnologija; hemijskog i biohemijskog inženjerstva, primenjene hemije, upravljanja tehnologijom, i obrazovanja o održivom razvoju. Časopis prihvata radove koji prikazuju eksperimentalne i teorijske naučne i inženjerske rezultate na osnovu dostavljenih podataka.

ISSN (Print): 0351-9465, ISSN (Online): 2466-2585

Naučni radovi za ZM moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku i treba da sadrže rezime na engleskom i srpskom jeziku. Za autore van srpskog govornog područja, izdavač će obezbediti rezimee i naslove tabela i slika na srpskom jeziku

Časopis izlazi 4 puta godišnje.

Časopis je indeksiran u Scopus, DOAJ, International Scientific Indexing (ISI) , Journalspedia (JPSA), Sherpa Romeo itd

Digitalne kopije časopisa su arhivirane u repozitorijumu.

 

UREĐIVAČKA POLITIKA

 

ODGOVORNOSTI UREDNIKA

Nakon podnošenja rukopisa, glavni urednik (u daljem tekstu urednik) biće određen da nadgleda uređivački proces. Urednik će biti odgovoran da obezbedi da rukopis bude u skladu sa obimom smernica za podnošenje. Urednik će pregledati rukopis u pogledu tačnosti, doslednosti i jasnoće, i daće povratne informacije i sugestije autoru(ima) za poboljšanje ukupnog kvaliteta rukopisa. Tokom uredničkog procesa, urednik će blisko sarađivati sa autorom(ima) kako bi izvršio revizije i osigurao da konačni proizvod predstavlja najbolju moguću verziju rukopisa.

Urednik je odgovoran za odluku o tome koji će članci dostavljeni Zaštiti materijala biti objavljeni. Urednik se rukovodi uređivačkom politikom i ograničen je zakonskim zahtevima koji se odnose na klevetu, kršenje autorskih prava i plagijat.

Urednik zadržava pravo da odluči da ne objavi dostavljene rukopise u slučaju da se utvrdi da ne ispunjavaju relevantne standarde u pogledu sadržaja i formalnih aspekata. O statusu rukopisa redakcija će obavestiti autore u roku od 30 do 60 dana od dana predaje rukopisa, u zavisnosti od dužine recenzije rada.

Urednik ne sme imati sukob interesa u vezi sa člancima koje razmatra za objavljivanje. Ako urednik smatra da postoji verovatnoća da postoji sukob interesa u vezi sa njihovim obradom podneska, izbor recenzenata i sve odluke o rukopisu donosi Urednički odbor.

Urednik će ocenjivati rukopise na osnovu njihovog naučnog sadržaja bez bilo kakve rasne, polne, seksualne, verske, etničke ili političke predrasude.

Urednik i Uredništvo ne smeju koristiti neobjavljene materijale objavljene u dostavljenim rukopisima bez izričite pismene saglasnosti autora. Informacije i ideje predstavljene u dostavljenim rukopisima će biti poverljive i ne smeju se koristiti za ličnu korist.

Urednik će preduzeti sve razumne mere da obezbedi da recenzenti ostanu anonimni za autore pre, tokom i posle procesa evaluacije (single-blind peer reviev).

 

ODGOVORNOSTI  AUTORA

Autori garantuju da je njihov rukopis njihovo originalno delo, da nije ranije objavljen i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Paralelno podnošenje istog rukopisa drugom časopisu predstavlja nedolično ponašanje i eliminiše rukopis iz razmatranja od strane časopisa Zaštita materijala. Imajte na umu da se objavljivanje preprinta na serverima ili repozitorijumima ne smatra prethodnim objavljivanjem. Autori treba da obelodane detalje objavljivanja preprinta nakon predaje rukopisa, u vidu veze do lokacije preprinta. Ukoliko se prijava objavi, od autora se očekuje da ažuriraju informacije povezane sa preprint verzijom na serveru/skladištu za preprint kako bi pokazali da je konačna verzija objavljena u časopisu, uključujući DOI koji se direktno povezuje sa publikacijom.

Ako je rukopis ranije dostavljen negde drugde, autori treba da daju informacije o prethodnom procesu recenzije i njegovom ishodu. Ovo pruža priliku autorima da detaljno navedu kako su naknadne revizije uzele u obzir prethodne recenzije i zašto određeni komentari recenzenata nisu uzeti u obzir. Informacije o autorovom prethodnom recenzentskom iskustvu su u korist autora: često pomažu urednicima da izaberu prikladnije recenzente.

U slučaju da je dostavljeni rukopis rezultat istraživačkog projekta, ili je njegova prethodna verzija predstavljena na konferenciji u vidu usmenog izlaganja (pod istim ili sličnim naslovom), detaljne informacije o projektu, konferenciji i sl. će biti navedena u delu Acknowledgements.

Odgovornost svakog autora je da obezbedi da rukopisi predati Zaštiti materijala budu napisani u skladu sa sa etičkim standardima. Autori potvrđuju da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite izjave i da ne krši prava trećih lica. Izdavač se neće smatrati zakonskom odgovornim u slučaju bilo kakvih zahteva za kompenzaciju.

 

Standardi objavljivanja

Zaštita materijala je posvećena unapređenju istraživačke zajednice tako što osigurava da svi objavljeni članci sadrže dovoljno informacija kako bi drugima omogućili da reprodukuju rad. Dostavljeni rukopis treba da sadrži dovoljno detalja i referenci kako bi se recenzentima, a potom i čitaocima, omogućilo da provere tvrdnje predstavljene u njemu – npr. pruži potpune detalje o korišćenim metodama, uključujući vremenske okvire itd.

Autori su isključivo odgovorni za sadržaj svojih članaka i moraju se pobrinuti da imaju dozvolu svih uključenih strana da isti sadržaj objave. Autori su takođe isključivo odgovorni za sadržaj svojih podataka/dopunskih datoteka. Autori potvrđuju da su propisi o zaštiti podataka, etički standardi, autorska prava trećih lica i druga prava poštovani u procesu prikupljanja, obrade i deljenja podataka.

Autori koji žele da uključe slike, tabele ili druge materijale koji su već objavljeni na drugom mestu moraju da dobiju dozvolu nosioca autorskih prava. Za svaki materijal primljen bez takvih dokaza smatraće se da potiče od autora.

 

Autorstvo

Autori moraju osigurati da samo saradnici koji su značajno doprineli podnošenju budu navedeni kao autori i, obrnuto, svi saradnici koji su značajno doprineli prijavi budu navedeni kao autori. Pretpostavimo da su osobe koje nisu autori bile uključene u važne aspekte istraživačkog projekta i pripreme rukopisa. U tom slučaju, njihov doprinos treba navesti u fusnoti ili u odeljku Priznanja.

Da bi bio imenovan na spisku autor mora:

 • dati značajan doprinos koncepciji ili dizajnu rada; ili prikupljanje, analizu ili tumačenje podataka za rad; i
 • doprineti sastavljanju publikacije, ili ga kritički revidirati za važan intelektualni sadržaj;
 • obezbediti konačno odobrenje verzije rada koji će biti objavljen; i
 • da bude odgovoran za sve aspekte rada u obezbeđivanju da pitanja koja se odnose na tačnost ili integritet bilo kog dela rada budu na odgovarajući način istražena i rešena; i
 • pristati da bude imenovan na spisku autora i odobriti listu navedenih autora.

Doprinos svakog autora mora biti detaljan odabirom CRediT uloga na obrascu za podnošenje članka.
Dodavanje ili uklanjanje autora tokom uređivačkog procesa biće dozvoljeno samo ako se uredništvu i izdavaču pruži opravdano objašnjenje. Pokušaji uvođenja ‘duha’, ‘poklona’ ili ‘počasnog’ autorstva će se tretirati kao slučajevi nedoličnog ponašanja.

 

Navođenje izvora

Od autora se traži da pravilno citiraju izvore koji su značajno uticali na njihovo istraživanje i njihov rukopis. Informacije dobijene u privatnom razgovoru ili prepisci sa trećim licima, prilikom pregleda projektnih prijava, rukopisa i sličnih materijala ne smeju se koristiti bez izričitog pismenog pristanka izvora informacija.

Kada citiraju ili iznose tvrdnje na osnovu podataka, autori treba da daju referencu na podatke na isti način na koji citiraju publikacije. Preporučujemo format koji predlažu  FORCE11 Data Citation Principles.

 

Plagijatorstvo

Plagijatorstvo, gde neko tuđe ideje, reči ili drugi kreativni izraz pretpostavlja svojim sopstvenim, predstavlja jasno kršenje naučne etike. Plagijatorstvo takođe može uključivati kršenje zakona o autorskim pravima, kažnjivo sudskim putem.

Plagijat uključuje sledeće:

 • Prepisivanje od reči do reči, ili skoro od reči do reči, ili namerno parafraziranje delova dela drugog autora bez jasnog navođenja izvora ili obeležavanja kopiranog fragmenta (na primer, korišćenjem navodnika);
 • Kopiranje jednačina, slika ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole originalnog autora ili nosioca autorskih prava.

 
Imajte na umu da se svi podnesci detaljno proveravaju na plagijat kroz CrossRef iThenticate program https://www.crossref.org/services/similarity-check/.

Svaki rukopis koji pokazuje očigledne znake plagijata biće automatski odbijen.

U slučaju da se otkrije plagijatorstvo u radu koji je časopis već objavio, isti će biti povučen u skladu sa procedurom opisanom u nastavku pod Politikom povlačenja rukopisa.

 

Sukob interesa

Autori treba da otkriju u svom rukopisu svaki finansijski ili drugi suštinski sukob interesa koji bi mogao da utiče na predstavljene rezultate ili njihovu interpretaciju. Ako ne postoji sukob interesa za prijavu, treba dodati sledeću standardnu izjavu: „Nije otkriven nijedan sukob interesa“.

Sukob interesa može biti nefinansijske ili finansijske prirode. Primeri suprotstavljenih interesa uključuju (ali nisu ograničeni na):

 • pojedinci koji primaju finansijska sredstva, platu ili druge oblike plaćanja od organizacije, ili poseduju akcije ili akcije kompanije, koji bi mogli imati finansijsku korist (ili izgubiti) od objavljivanja podataka;
 • pojedinci ili njihova finansijska organizacija ili poslodavac koji poseduju (ili apliciraju za) povezane patente;
 • zvanična povezanost i članstvo u interesnim grupama u vezi sa sadržajem publikacije;
 • politički, verski ili ideološki suprotstavljeni interesi.

Autori iz farmaceutskih kompanija ili drugih komercijalnih organizacija koje sponzorišu klinička ili terenska ispitivanja ili druge istraživačke studije, treba da ih prijave kao konkurentne interese prilikom podnošenja. Odnos svakog autora sa takvom organizacijom treba objasniti u odeljku „Konkurentni interesi“. Publikacije u časopisu ne smeju da sadrže sadržaj koji reklamira bilo kakve komercijalne proizvode.

 

Fundamentalne greške u objavljenim radovima

Kada autor otkrije značajnu grešku ili netačnost u sopstvenom objavljenom radu, obaveza autora je da odmah obavesti urednika ili izdavača časopisa i sarađuje sa urednikom da povuče ili ispravi rad.

Podnošenjem rukopisa autori su saglasni da se pridržavaju Uredničke politike Zaštite materijala.

 

ORCID

 Časopis traži da svi autori koji predaju rad registruju nalog na Open Researcher and Contributor ID (ORCID). ORCID brojevi za sve autore i koautore treba da se dodaju podacima o autorima po podnošenju, i biće objavljeni uz dostavljeni rad ukoliko bude prihvaćen.

ORCID registracija obezbeđuje jedinstveni i postojani digitalni identifikator za nalog koji omogućava tačno pripisivanje i poboljšava vidljivost objavljenih radova, obezbeđujući da tačan autor dobije tačnu zaslugu za svoj rad.

 

Informacije o finansiranju (ako je primenjivo)

Ako je rad rezultat finansiranog projekta, autori su dužni da navedu izvore finansiranja u skladu sa svojim ugovorima sa finansijerom.

 

ODGOVORNOSTI RECENZENTA

Recenzenti su dužni da blagovremeno daju pismene, kompetentne i nepristrasne povratne informacije o naučnim zaslugama i naučnoj vrednosti  podnetog rukopisa.

Recenzenti procenjuju usklađenost rukopisa sa profilom časopisa, relevantnost istražene teme i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost informacija predstavljenih u rukopisu, stil prezentacije i naučni aparat.

Recenzenti treba da upozore urednika na sve osnovane sumnje ili saznanja o mogućim kršenjima etičkih standarda od strane autora. Recenzenti treba da prepoznaju relevantne objavljene radove koje autori nisu citirali i da upozore urednika na suštinske sličnosti između recenziranog rukopisa i bilo kog rukopisa objavljenog ili u razmatranju za objavljivanje na drugom mestu, u slučaju da su svesni toga. Recenzenti takođe treba da upozore urednika na paralelno podnošenje istog rukopisa drugom časopisu, u slučaju da su svesni toga.

Recenzenti ne smeju imati sukob interesa u pogledu istraživanja, autora i/ili izvora finansiranja istraživanja. Ako takvi sukobi postoje, recenzenti ih moraju bez odlaganja prijaviti uredniku.

Svaki izabrani recenzent koji smatra da nije kvalifikovan da pregleda istraživanje objavljeno u rukopisu ili zna da će njegov brzi pregled biti nemoguć, treba da obavesti urednika bez odlaganja.

Pregledi se moraju sprovesti objektivno. Lična kritika autora je neprikladna. Recenzenti treba da jasno izraze svoje stavove uz potkrepljujuće argumente.

Svi rukopisi primljeni na pregled moraju se tretirati kao poverljivi dokumenti. Recenzenti ne smeju koristiti neobjavljene materijale otkrivene u predatim rukopisima bez izričitog pismenog pristanka autora. Informacije i ideje predstavljene u dostavljenim rukopisima će biti poverljive i ne smeju se koristiti za ličnu korist.

 

RECENZIJA RADOVA

Rukopisi podneti na recenziju prolaze kroz proces slepe recenzije (single-blind). Svrha ove recenzije je da pomogne uredniku u donošenju uređivačkih odluka i da pomogne autoru da poboljša rukopis kroz uređivačku komunikaciju. Tipičan vremenski okvir za završetak procesa stručnog pregleda je dve nedelje. U slučaju da recenzent očekuje da neće moći da završi recenziju u zadatom roku, on ili ona mora obavestiti urednika.

Kada autori predaju rad, od njih se traži da predlože potencijalne recenzente. Moraju se navesti najmanje dva odgovarajuća potencijalna recenzenta, zajedno sa njihovim imenima, adresama e-pošte i institucionalnim vezama. Prilikom odabira potencijalnih recenzenata, autori treba da uzmu u obzir određene važne kriterijume. Recenzenti moraju da poznaju predmetnu oblast rukopisa, ne bi trebalo da budu iz iste institucije kao i autori, i ne bi trebalo da imaju nedavne zajedničke publikacije sa nekim od autora. Međutim, konačan izbor recenzenata je diskretno pravo urednika.

U fazi glavne recenzije, urednik šalje dostavljeni rad dvojici stručnjaka iz ove oblasti. Recenzentima se daje obrazac za evaluaciju koji sadrži kontrolnu listu kako bi se osiguralo da pokrivaju sve aspekte koji mogu uticati na sudbinu podneska. U završnom delu formulara za ocenjivanje, recenzenti moraju dati zapažanja i sugestije u cilju poboljšanja rukopisa, koje se zatim šalju autorima bez imena recenzenata.

Svi recenzenti rada ostaju anonimni za autore i deluju nezavisno pre, tokom i nakon procesa evaluacije. Oni imaju različite pripadnosti, obično se nalaze u različitim zemljama i nisu svesni identiteta jedni drugih. Ako odluke dva recenzenta nisu iste (prihvataju/odbijaju), glavni i odgovorni urednik može dodeliti dodatne recenzente da donesu konačnu odluku.

Tokom procesa recenzije, glavni i odgovorni urednik može zahtevati od autora da dostave dodatne informacije (uključujući neobrađene podatke) ako su neophodne za procenu naučnih vrednosti rukopisa. Ovi materijali će biti poverljivi i ne smeju se koristiti za ličnu korist.

Urednički tim će obezbediti kontrolu kvaliteta recenzija. Što se tiče recenzenata čije recenzije autori ubedljivo dovode u pitanje, posebna pažnja će se posvetiti tome da recenzije budu objektivne i visokog akademskog standarda. Kada postoji bilo kakva sumnja u pogledu objektivnosti pregleda ili kvaliteta pregleda, biće dodeljeni dodatni recenzenti.

Članovima uredništva je dozvoljeno da u časopis dostavljaju svoje radove. U slučajevima kada je autor povezan sa časopisom, biće uklonjen sa svih uređivačkih zadataka za taj rad i drugom članu tima će biti dodeljena odgovornost za nadgledanje recenzije.

 

DISKUSIJA NAKON OBJAVLJIVANJA

Casopis Zaštita Materijala podstiče debatu nakon objavljivanja ili putem pisama uredniku, ili na spoljnom moderiranom sajtu, kao što je PubPeer.

 

Korišćenje velikih jezičkih modela i generativnih alata veštačke inteligencije (AI)

Casopis Zastita Materijala je u skladu sa preporukama o chat botovima, ChatGPT i naučnim rukopisima i stavom Komiteta za etiku publikacija (COPE) o autorstvu i alatima AI.

AI botovi kao što je ChatGPT ne mogu biti navedeni kao autori u vašoj prijavi.

Autori moraju jasno naznačiti upotrebu alata zasnovanih na velikim jezičkim modelima i generativnoj  AI u rukopisu (koji alat je korišćen i za koju svrhu), najbolje u odeljcima o metodama ili priznanjima.

Autori su odgovorni za tačnost, validnost i prikladnost bilo kog sadržaja generisanog pomoću alata zasnovanih na velikim jezičkim modelima i generativnoj veštačkoj inteligenciji i moraju da obezbede da su citirane reference tačne i da podnesak ne sadrži plagijat.

Urednici i recenzenti moraju osigurati poverljivost procesa stručnog pregleda. Urednici ne smeju da dele informacije o predatim rukopisima ili izveštajima o recenziranju sa bilo kojim alatom zasnovanim na velikim jezičkim modelima i generativnoj veštačkoj inteligenciji. Recenzenti ne smeju da koriste nikakve alate zasnovane na velikim jezičkim modelima i generativnoj veštačkoj inteligenciji za generisanje izveštaja o pregledu.

 

POSTUPCI PO ŽALBAMA

Svako može da obavesti glavnog urednika u bilo kom trenutku o sumnji na neetičko ponašanje ili bilo koju vrstu nedoličnog ponašanja dajući potrebne informacije/dokaze za pokretanje istrage.

Istraga

 • Glavni i odgovorni urednik će se konsultovati sa Uredništvom o odlukama o pokretanju istrage.
 • Tokom istrage, svaki dokaz treba tretirati kao strogo poverljiv i učiniti ga dostupnim samo onima koji su striktno uključeni u istragu.
 • Optuženi će uvek imati priliku da odgovori na sve optužbe protiv njih.
 • Ako se na kraju istrage proceni da je došlo do nedoličnog ponašanja, onda će biti klasifikovano kao manje ili ozbiljno.

 

 Manji prekršaj

Manji prekršaj će se rešavati direktno sa onima koji su uključeni bez uključivanja bilo koje druge strane, npr.:

 • Komuniciranje sa autorima/recenzentima kad god se dogodi manji problem koji uključuje nerazumevanje ili pogrešnu primenu akademskih standarda.
 • Pismo upozorenja autoru ili recenzentu u vezi sa prilično malim nedoličnim ponašanjem.

 

Veliki prekršaj

Glavni i odgovorni urednik, u konsultaciji sa Redakcijskim odborom, i kada je to potrebno uz dalje konsultacije sa malom grupom stručnjaka treba da donese bilo kakvu odluku u vezi sa tokom radnje koje treba preduzeti koristeći raspoložive dokaze.

Mogući ishodi su sledeći (mogu se koristiti odvojeno ili zajedno):

 • Objavljivanje zvaničnog saopštenja ili uvodnika koji opisuje nedolično ponašanje.
 • Obaveštavanje autorovog (ili recenzenta) šefa odeljenja ili poslodavca o nedoličnom ponašanju putem zvaničnog pisma.
 • Formalno, najavljeno povlačenje publikacije iz časopisa u skladu sa Politikom povlačenja (vidi dole).
 • Zabrana podnošenja podnesaka od strane pojedinca na određeni period.
 • Upućivanje slučaja profesionalnoj organizaciji ili pravnom organu radi dalje istrage i postupanja.

 

Prilikom rešavanja pritužbi i žalbi, uređivački tim će se oslanjati na smernice i preporuke Komiteta za etiku objavljivanja (COPE):

https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts.

 

POLITIKA O POVLAČENJU PUBLIKACIJE

Kršenje zakonskih ograničenja izdavača, nosioca autorskih prava ili autora(a), kršenje profesionalnih etičkih kodeksa i nedolično ponašanje u istraživanju, kao što su višestruki podnesci, duplikati ili preklapajuće publikacije, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijat, lažna upotreba i fabrikovanje podataka, greške koje su prijavili autori (na primer, greške zbog mešanja uzoraka ili upotrebe naučnog alata ili opreme za koje se naknadno utvrdi da su neispravni), neetičko istraživanje ili bilo koji veći prekršaj, zahtevaju povlačenje publikacije. Povremeno se povlačenje može koristiti za ispravljanje grešaka u podnošenju ili objavljivanju. Glavni razlog za povlačenje je ispravljanje greške uz očuvanje integriteta nauke i nije kažnjavanje autora.

Kada se članak povuče, razlog za povlačenje i ko ga je pokrenuo biće jasno navedeni u obaveštenju o povlačenju. Praksu povlačenja članaka standardizovala su različita naučna tela, uključujući Zaštitu Materijala. U elektronskoj verziji napomene o povlačenju, data je veza do originalnog članka. U elektronskoj verziji originalnog članka dat je link do beleške o povlačenju gde je jasno navedeno da je članak povučen. Originalni članak ostaje nepromenjen, osim vodenog žiga na svakoj stranici PDF-a koji označava da je „povučen“.

 

POLITIKA PODATAKA O ISTRAŽIVANJU

U časopisu Zaštita Materijala, snažno podstičemo autore da podele podatke o istraživanju koji su korišćeni za potvrdu rezultata objavljenih u njihovom rukopisu. Ovo će poboljšati objavljeni rukopis i uskladiti se sa našim principom da budemo „što je moguće otvoreniji“. Prihvatamo širok spektar pratećih materijala uključujući softverske aplikacije, slike visoke rezolucije, skupove podataka u pozadini, zvučne ili video snimke, velike dodatke, tabele sa podacima i druge relevantne stavke koje ne mogu biti uključene u članak.

Autori mogu deponovati relevantne podatke u skladištu usklađeno sa FAIR– institucionalno, disciplinsko ili opšte namene. Ako vam je potrebna pomoć u pronalaženju skladišta usaglašenog sa FAIR, pogledajte ovu vezu: https://repositoryfinder.datacite.org/. Autori takođe treba da obezbede preko skladišta sve informacije potrebne za repliciranje, validaciju i/ili ponovnu upotrebu rezultata / vaše studije i analize podataka. Ovo uključuje detalje o bilo kom softveru, instrumentima i drugim alatima koji se koriste za obradu rezultata. Gde je moguće, treba obezbediti i same alate i instrumente.

Izuzeci: Shvatamo da otvoreno deljenje podataka možda nije uvek izvodljivo. Izuzeci od otvorenog pristupa istraživačkim podacima koji su u osnovi publikacija uključuju sledeće: obavezu zaštite rezultata, obaveze poverljivosti, bezbednosne obaveze, obavezu zaštite ličnih podataka i druga legitimna ograničenja. Kada nije omogućen otvoren pristup podacima potrebnim za validaciju zaključaka publikacije koja izveštava o originalnim rezultatima, autori treba da obezbede relevantan pristup potreban za validaciju zaključaka u meri u kojoj su zaštićeni njihovi legitimni interesi ili ograničenja).

 

Etička i bezbednosna razmatranja

 Ako je pristup podacima ograničen iz etičkih ili bezbednosnih razloga, rukopis mora da sadrži:

 • opis ograničenja podataka;
 • šta je, ako išta, relevantni Institucionalni odbor za reviziju (IRB) ili ekvivalentno rekao o razmeni podataka; i
 • sve neophodne informacije potrebne da bi se čitalac ili recenzent prijavio za pristup podacima i uslovi pod kojima će pristup biti odobren.

 

Pitanja zaštite podataka

 Kada podaci o ljudima ne mogu ostati anonimni, podaci se ne smeju deliti kako bi se zaštitila privatnost učesnika osim ako pojedinci nisu dali izričitu pismenu saglasnost da njihovi podaci koji mogu da ih identifikuju mogu biti javno dostupni.

U slučajevima kada podaci ne mogu biti dostupni, rukopis mora da sadrži:

 • objašnjenje zabrinutosti za zaštitu podataka;
 • sve posredničke podatke koji se mogu identifikovani bez ugrožavanja anonimnosti;
 • šta je, ako išta, relevantni Institucionalni odbor za reviziju (IRB) ili ekvivalent rekao o razmeni podataka; i
 • gde je primenljivo, sve neophodne informacije potrebne da bi se čitalac ili recenzent prijavio za pristup podacima i uslove pod kojima će pristup biti odobren.

 

Pored toga, podaci mogu/treba da budu povezani iz Izjave o dostupnosti podataka u okviru dostavljenog rada, koja će biti objavljena po objavljivanju. Ako podaci nisu dostupni u okviru publikacije časopisa, treba dati izjavu autora koja objašnjava zašto.

Kada deponujete podatke za podnošenje, treba uzeti u obzir sledeće:

 • Repozitorijum u koji se podaci deponuju mora biti pogodan za ovu temu i imati model održivosti.
 • Podaci moraju biti deponovani pod otvorenom licencom koja dozvoljava neograničen pristup (npr. CC0, CC-BI). Restriktivnije licence treba koristiti samo ako postoji valjan razlog (npr. pravni).
 • Deponovani podaci moraju da sadrže verziju koja je u otvorenom, nevlasničkom formatu.
 • Deponovani podaci moraju biti označeni na takav način da ih treća strana može shvatiti (npr. razumna zaglavlja kolona, opisi u tekstualnoj datoteci readme).
 • Istraživanja koja uključuju ljude, ljudski materijal ili ljudske podatke moraju biti obavljena u skladu sa Helsinškom deklaracijom (Declaration of Helsinki). Kada je primenljivo, studije moraju biti odobrene od strane odgovarajućeg Etičkog komiteta. Identitet subjekta istraživanja treba da bude anonimizovan kad god je to moguće. Za istraživanje koje uključuje ljude, informisani pristanak za učešće u studiji mora se dobiti od učesnika (ili njihovog zakonskog staratelja).
 • „Izjava o dostupnosti podataka“treba da se doda podnesku, pre liste referenci, sa detaljima o dostupnosti podataka, uključujući DOI koji se povezuje sa tim. Ako su podaci na bilo koji način ograničeni, treba dati obrazloženje.

 

POLITIKA OTVORENOG PRISTUPA

Časopis Zaštita Materijala je besplatan časopis otvorenog pristupa. Ne naplaćuju se naknade za podnošenje, pregled ili proizvodnju naučnih radova. Čitaoci mogu besplatno pristupiti i preuzeti članke bez traženja ovlašćenja od autora ili izdavača.

 

POLITIKA SAMOARHIVIRANJA

Autori mogu da deponuju autorski preprint, autorov postprint (prihvaćena verzija) i verziju izdavača (PDF) svog rada u institucionalnom repozitorijumu, repozitorijumu zasnovanom na predmetu i opštoj nameni, ličnom veb sajtu autora (uključujući sajtove za društvene mreže, kao što je ResearchGate, Academia. edu, itd.), i/ili veb sajt odeljenja pre ili tokom procesa podnošenja, u bilo koje vreme nakon prihvatanja rukopisa i u bilo koje vreme nakon objavljivanja. Moraju se navesti pune bibliografske informacije (autori, naslov članka, naslov časopisa, tom, broj, stranice) o originalnoj publikaciji i moraju biti napravljene veze do DOI članka i licence.

 

Autorska prava i licenciranje

Autori zadržavaju autorska prava na objavljene radove i daju izdavaču neisključivo pravo da članak objavi, da se u slučaju ponovne upotrebe navede kao originalni izdavač i da ga distribuira u svim oblicima i medijima. Članci će se distribuirati pod licencom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Autori mogu da unesu posebne, dodatne ugovorne aranžmane za neekskluzivnu distribuciju objavljenog rada (npr. da ga postave u institucionalni repozitorijum ili da ga objave u knjizi), uz potvrdu njegovog prvobitnog objavljivanja u ovom časopisu.

 

POLITIKA METAPODATAKA

Metapodaci časopisa su slobodno dostupni svima, i svi ih mogu slobodno ponovo koristiti, pod uslovima Creative Commons Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication license.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Mišljenja izražena u objavljenim radovima ne odražavaju nužno stavove urednika i redakcije. Autori su isključivo odgovorni za ideje izražene u svojim člancima, kako pravno tako i moralno. Izdavač neće biti odgovoran za bilo kakve zahteve za naknadu štete nastale korišćenjem objavljenih dela, niti odgovoran za bilo kakve zahteve za kompenzaciju.

 

ZAHVALNICA

Zahvaljujući neprocenjivoj pomoći Elektronskih informacija za biblioteke (EIFL), izdavač časopisa Zaštita Materijala je bio u mogućnosti da značajno unapredi i unapredi svoju Politiku časopisa.

Politika je inspirisana:
Principima transparentnosti i najbolje praksa u naučnom izdavaštvu. Imenik časopisa otvorenog pristupa.  https://doaj.org/apply/transparency/

Osnovne prakse. COPE: Komitet za etiku objavljivanja. https://publicationethics.org/core-practices

Politike. Open Research Europe. https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/policies

Politike časopisa. Glossa: časopis za opštu lingvistiku. https://vvv.glossa-journal.org/site/journal-policies/

 

UREĐIVAČKI ODBOR