↑ Return to Brojevi časopisa

Izdanja 2018. godine

Zaštita materijala 1. 2018

  Slavko Smiljanić1*, Gordana Ostojić2, Aleksandar Došić1 1Univerzite u Istočnom Sarajevu,Tehnološki fakultet Zvornik, Zvornik, Republika Srpska, 2Fabrika glinice „Alumina“ Zvornik, Karakaj, Zvornik, Republika Srpska Naučni rad ISSN 0351-9465, E-ISSN 2466-2585 UDC:622.794.2/.3:537.242.082,72 doi: 10.5937/ZasMat1801007S Zastita Materijala 59 (1) 7 –  20  (2018) Ispitivanje uticaja tretmana i mineraloškog sastava na tačku nultog naelektrisanja crvenog mulja Izvod Crveni …

View page »

Zaštita materijala 2. 2018

View page »

Zaštita materijala 3. 2018

View page »

Zaštita materijala 4. 2018

View page »