Ugovor za autorska prava

Ugovor o prenosu autorskih prava

Obrazac za Ugovor o prenosu autorskih prava pmožete preuzeti ovde>>> .

– Časopis Zaštita materijala –

ISSN 0351-9465, E-ISSN 2466-2585

 

Saglasan/na sam da rad:

…………………………………….……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

(u daljem tekstu rukopis)

 

autora/i:

…………………………………….………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

(u daljem tekstu autor(i))

 

uključujući i sve tabele, ilustracije i druge materijale koji su deo rukopisa, bude objavljen u časopisu ”Zaštita materijala” , da se rukopis distribuira u svim oblicima i medijima i da se navede ime časopisa ”Zaštita materijala”  kao mesto gde je rad izvorno objavljen prvi put u slučaju njegovog ponovnog korišćenja.

Autori zadržavaju autorska prava u vezi sa rukopisom i na časopis se ne prenose prava u vezi sa patentima, žigovima ili drugim oblicima intelektualne svojine. Članak će se distribuirati u skladu sa licencom Creative Commons Autorstvo 4.0 International (CC BY).

 

Pravo korišćenja

Izdavač će objavljeni članak zaštiti Creative Commons Autorstvo 4.0 International (CC BY) na onlajn platformi časopisa. Članak će biti objavljen u režimu otvorenog pristupa i u štampanoj verziji.

Dopušteno je da se delo kopira i distribuira u svim medijima i formatima, da se prerađuje, menja i nadograđuje u bilo koje svrhe, uključujući i komercijalne, pod uslovom da se na pravilan način citira časopisa ”Zaštita materijala”  kao mesto gde je rad izvorno objavljen prvi put, citiraju njegovi prvobitni autori, postavi link ka originalnoj licenci i naznači da li je delo izmenjeno. Detaljne informacije o licenci:  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

 

Informacija o autorskim pravima

Izdavač je dužan da prilikom objavljivanja i distribucije članka navede odgovarajuću informaciju o autorskim pravima.

Autori se obavezuju da će odmah nakon prijema verzije za korekturu proveriti tekst, ispraviti eventualne štamparske greške i odobriti objavljivanje ispravljene verzije rukopisa.

Ovlašćeni autor se obavezuje da o svim gore navedenim odredbama obavesti sve koautore.

 

 

 Potpis ovlašćenog autora  Datum:
 .
Ime ovlašćenog autora
 .
Institucija
 .

 

Obrazac za Ugovor o prenosu autorskih prava pmožete preuzeti ovde>>> .