Recenzija rada

Tabelu za recenziju rada mozete preuzeti ovde >>>.

 

 

Naziv publikacije:

ZAŠTITA MATERIJALA

 

PREPORUKE I KOMENTARI RECENZENTA

 

ID Rukopisa:
xxxxxxxxx/13

NAZIV RUKOPISA:

 

Recenzent:

Ime:

 

Poštovani,

 

molimo Vas da kompletirate upitnik. Takođe, određene sugestije i komentare možete markirati direktno na rukopisu koji je dat u prilogu.

 

1. Tematski koncept časopisa    

___ Rukopis je u skladu sa tematskim oblastima časopisa

___ Rukopis nije u skladu sa tematskim oblastima časopisa

 

2. Naslov rukopisa

___ Naslov je odgovarajući

___ Naslov nije odgovarajući

 

3. Izvod

___ Izvod je primeren temi rukopisa

___ Izvod nije primeren temi rukopisa

 

4. Originalnost i značaj

___ Slični rukopisi već objavljeni od autora

___ Slični rukopisi objavljeni od drugih autora

___ Postoje visoki elementi originalnosti

 

5. Naučni doprinos rukopisa

___ Oličan
___ Dobar
___ Marginalan
___ Nizak
___ Rukopis ima određene propuste i greške u naučnom smislu

 

6. Slike i tabele

___ Odlične

___ Dobre
___ Zadovoljavajuće
___ Siromašne

 

7.  Zaključci

___ Zaključci bazirani na predmetnim podacima i činjenicama

___ Zaključci nisu bazirani na predmetnim podacima i činjenicama

 

8. Literatura

___ Navodi su adekvatno citirani

___ Navodi nisu adekvatno citirani

 

9. Jezik

___ Rukopis je gramatički ispravan

___ Potrebna je određena revizija lektora

 

10. Preporuke

___ Rukopis je prihvatljiv u trenutnoj formi

___ Rukopis je prihvatljiv sa manjim korekcijama

___ Rukopis zahteva veće korekcije i dodatnu recenziju

___ Rukopis nije prihvatljiv u bilo kojim okolnostima

 

Komentari recenzenta autoru:

 

 

 

 

 

Komentari recenzenta uređivačkom odboru:

 

 


 

Datum:

 

 

Tabelu za recenziju rada mozete preuzeti ovde >>>.