Reč urednika

Uvaženi autori,

Poštovane koleginice i kolege,

Dragi prijatelji

 

Čast nam je da Vas obavestimo da je časopis «Zaštita materijala» odlukom Matičnog odbora za nauku i Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj podignut na nivo M24. Ovim činom naporan i intenzivan rad dosadašnih glavnih urednika, Uređivačkog odbora i svih autora dobio je svoju satisfakciju. Lepo je videti da je taj trud doneo svoje plodove. Ovim činom omogućava se dosadašnjim i budućim autorima da njihovi radovi budu pod većom kritičkom pažnjom naučne i stručne javnosti. Nadamo se da će ih to motivisati da sa još većim elanom priđu radu na objavljivanju svojih rezultati istraživanja. Uređivački odbor i izdavači će se potruditi da u ovom časopisu uvek imaju dobre usluge, razumevanje i prijateljsku podršku za svoja istraživanja.

U narednom periodu Uređivački odbor će se potruditi da zadrži nivo objavljenih radova na visokom naučnom nivou. Pokušaće se da se obezbede i radovi autora koji do sada nisu objavljivali radove u njemu. Takođe, Uređivački odbor je doneo odluku da za svaki broj časopisa objavi po pozivu više preglednih radova eminentnih autora iz zemlje i inostranstva. Očekujemo da će ovi i drugi detalji dovesti do podizanja nivoa časopisa i veće zainteresovanosti autora za objavljivanje radova.

Uređivački odbor odaje posebnu zahvalnost i poštovanje svim glavnim ured­nicima, a posebno prof. dr Sretenu Mladenoviću, 1967-2005; prof. dr Miodragu Maksi­moviću (2002 – 2005) i prof. dr Milanu Antonijeviću (2006 – 2012), koji su uspešno vodili i uređivali časopis u periodu kada su bile velike turbulencije u celom društvu pa i u naučnom i intelektualnom. Bilo je pravo umeće u nekim periodima dobiti radove da bi se izdao neki broj časopisa. Njihovim zalaganjem časopis se probio i van granica Balkana i Evrope i počeo da privlači autore zahvaljujući prepoznatljivoj uređivačkoj politici. Nadamo se da će se takav trend nastaviti i u daljem radu.

 

Uređivački odbor