Return to Časopis Zaštita materijala

Pretplata

PRETPLATA

Časopis ’’ Zaštita materijala’’ izlazi četiri puta godišnje. Časopis se šalje u 50 naučnih institucija u 20 zemalja u svetu. Časopis se može kupiti u pretplati. Pretplata za časopis je:

 

PRETPLATA ZA SRBIJU

 

  • ZA POJEDINCE                  8.000,00 dinara
  • ZA PREDUZEĆA              12.000,00 dinara

 

PRETPLATA ZA INOSTRANSTVO

 

  • ZA POJEDINCE                    80 EUR-a
  • ZA FIRME                           120 EUR-a

 

Navedena pretplata se uplaćuje na žiro račun IDK: 205-24967-71,  Komercijalna banka, Beograd.

 

Scroll Up