Return to Časopis Zaštita materijala

Упутство за рецезенте

Јасна комуникација између Уредника часописа и рецензената од суштинског је значаја за постизање доследног, праведног и благовременог прегледа. Часопис ЗАШТИТА МАТРИЈАЛА придржаваће се упутства из COPE Ethical Guidelines за рецензенте, који одређују основна начела и стандарде којих се морају придржавати сви рецензенти током поступка рецензирања рада за публикацију у овом часопису.

У даљем тексту је дато упутство кога се морају придржавати рецензенти.

Процес прегледа одвија се анонимно. Часопис ЗАШТИТА МАТРИЈАЛА никада не открива идентитет рецензената ауторима. Одредбе о приватности и анонимности овог поступка проширују се на рецензенте, који не би требало да откривају свој идентитет ауторима. Рецензија се дели само између уредника и аутора.

Часопис ЗАШТИТА МАТРИЈАЛА користи двоструко слепи поступак прегледа за све пријављене радове. Рецензенти не смеју бити у сукобу интереса приликом прихватања рецензије рада. Рецензенти морају да поступају поверљиво и не смеју казивати или разговарати са другима о рецензији пре објављивања. Сваки преглед рада мора садржавати класификацију достављеног рада у једну од наведених категорија, одабиром одговарајуће опције у табели за рецензију.

Рецензенти се морају, уколико то нису урадили раније, регистровати у часопису пре покретања поступка рецензирања. Ако рецензент има било какве недоумице око попуњавања табеле за рецензију, или има нека друга питања, потребно је да се обрати Уреднику. Поред попуњавања података у Табели за рецензију, рецензент може давати сугестије и коментаре и ауторима и Уреднику.
У својим коментарима ауторима, рецензент би требало да укаже на места у тексту која треба допунити и појаснити. Рецензент мора указати на квалитет језика и приказаних слика и дијаграма.

Такође, рецензент може да укаже ауторима на релевантне референце које је требало погледати или их цитирати. Ако је достављени рад претерано сличан претходно објављеним радовима истог аутора, рецензент мора на то запажање да скрене пажњу Уреднику.

На крају рецензије  рецензенти би требало да обрате пажњу на следеће одлуке:

  • Препоручује се прихватање рада — Ако се препоручује прихватање рада у достављеном облику потребно је навести детаље који објашњавају зашто се то препоручује. Ако постоје неке области које би се могле мало побољшати и то треба навести.
  • Препоручује се ревизија — Тамо где су потребна побољшања, препоручује се већа или мања ревизија. Такође, можете да наведете да ли сте укључили или искључили преглед након ревизије. Ако препоручујете ревизију, наведите специфичне промене за које сматрате да треба да се изврше. Аутор може одговорити на сваку примедбу у рецензији.
  • Препоручује се одбацивање — Ако препоручујете одбацивање или велику ревизију, то јасно наведите у рецензији. Тамо где рукописи имају озбиљне недостатке, требало би их јасно одбити или дати савете како их дорадити да би дошли на поновну рецензију.


Рецензент, у својим препорукама аутору, треба да:

  • даје конструктивне информације које описују начине на које би могао побољшати рад;
  • образложи која допунска истраживања је потребно урадити како би предложени закључци били тачни; 
  • даје критичке информације о раду аутору, а не Уреднику, јер аутор мора да зна како да побољша рад или зашто му је одбијен рад.

Рецензент треба да зна да доноси конструктивне критике чак и ако препоручује одбацивање поднетог рада. Ово помаже истраживачима, поготову младим, да побољшају свој рад и Уреднику да схвати зашто сматрате да се рад не би требало објавити. Ваше рецензије морате доставити у одређеном временском року како би чланак био објављен правовремено.

Хвала Вам што сте рецензент часописа ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА и што сте издвојили време да рецензирате радове који су пријављени да буду објављени у нашем часопису.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
Часопис ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА

Scroll Up